Oferujemy

   Montaż pomp ciepła szwajcarskiej firmy CTA AG o mocach od 3kW do 500kW

 

   Modernizacje ogrzewania na systemy ekologiczne w obiektach pałacowych , hotelach, szpitalach i innych

 

  Systemy fotowoltaiki także pod klucz dla domów jednorodzinnych , wielorodzinnych , niemieszkalnych i przemysłowych

 

Systemy magazynów energii

 

Systemy kolektorów termicznych

 

  Dostawy dolnych źródeł dla pomp ciepła z szwajcarskiej firmy HakaGerodur AG ; sondy pionowe, kolektory poziome

 

Wykonanie dolnych źródeł dla pomp ciepła ; sondy pionowe czy kolektory poziome

 

Wykonanie badań i pomiarów TRT z symulacją EED niezbędne przy projektowaniu dolnych źródeł dla pomp ciepła       

         powyżej 30kW

 

Systemy odzysku ciepła z wody poprysznicowej holenderskiej firmy Q-Blue o odzysku ciepła do 56%

 

Projektowanie systemów ogrzewania, fotowoltaiki, kolektorów słonecznych

 

Kompleksowe zadania w zakresie dopasowania i wykonania systemu ogrzewania i klimatyzacji wspartego systemem  

         fotowoltaiki, odzysku ciepła i magazynów energii. Systemy  dla domów plus energetycznych.

 

Małe elektrownie wiatrowe wraz z montażem

 

Systemy inteligentnego domu

 

Monitoring systemów ogrzewania , kolektorów słonecznych, fotowoltaiki

 

Kompleksowe usługi w zakresie tworzenia klastrów energii i spółdzielni energetyczych oraz rozliczeń między członkami

        klastra czy spółdzielni.Doradztwo w zakresie klastrów energii i spółdzielnii energetycznych wraz z finansowaniem tych

        przedsięwzięć.

 

Niezależne systemy zasilania oparte na fotowoltaice i magazynach energii, które mogą pracować niezależnie od sieci

        energetycznej . Samowystarczalne systemy awaryjnego zasilania dla terenów objętych klęskami żywiołowymi .

 

Doradztwo w zakresie poprawy efektywności energetycznej objektów mieszkalnych i niemieszkalnych

 

Clear Contract - finansowanie przez trzecią stronę

 

Pełny serwis gwarancyjny ipogwarancyjny na oferowane systemy .